PROSJEKTER

Vi har sett på et system fra Polar Norge som kan hjelpe oss å analysere skyttere på kurs eller matcher. Alle bevegelser lagres i et puls belte. I tillegg så er det mulighet for live visning på en ipad . Normalt er det som lagres av data i slike belter bare puls. Med polar team pro blir det i tillegg registrert akselerasjon, retardasjon, hastighet og g-krefter. Vi tenker at dette kan ta bevegelses teknikk på et helt nytt nivå innen Dynamisk sportsskyting, og utvikle skytterne enda mer effektivt. Neste skritt nå er å teste ut på MIO. resulatene kommer her etterhvert.