OM OSS

Vi skyter dynamisk pistol og rifle i DSSN (dynamisk sportsskyting Norge), og vi konkurrerer aktivt på høyt nivå i Norge, Norden, Europa og på flere andre  kontinenter som er tilknyttet IPSC (international practical shooting confederation). Vi er begge utdannet i NROI (national range officers institute) og jobber som range officer. Vår klubb er OKTS (Oslo kummunale tjenestemenns skytterlag) og Frank har skutt der siden 1998, Lene siden 2007.Vi avholder kurs i pistol og rifle for vidrekommende, og godkjenningskurs for nye skyttere til DSSN. Frank og Lene instruktør - og coaching tjenester AS ble stiftet Høsten 2015 og er en liten bedrift med et godt verdigrunnlag, ærlighet og åpenhet er viktige faktorer hos oss. Siden vi startet firmaet har vi hatt mange skyttere på Godkjenningskurs, rifle kurs, pistol kurs, foredrag, mental workshop, coaching og 1/1 opplæring. På verkstedet vårt har vi produsert en del utstyr til klubber og enkeltpersoner.

Lene Olaug Kråkø


Nordisk mester i dynamisk Pistol

Norsk mester i two gun (pistol/rifle)

6 Plass Europamesterskap pistol

6 plass Verdensmesterskap pistol

3 plass Extreme euro open

Norsk mester PCC

Frank Sandås


Norsk mester i dynamisk pistol

Norsk mester i two gun (pisol/rifle)

Nordisk mester i dynamisk pistol

Nordisk mester i dynamisk rifle

6 Plass Europamesterskap rifle

11 Plass Europamesterskap pistol

15 Plass Europamesterskap pistol

16 Plass Europamesterskap pistol

32 plass Verdensmesterskap pistol